Народна Партія

Черкаська обласна організація

Трудові пільги особам з інвалідністю ІІІ групи

14 січня, 2022 року

Для працівників, що мають інвалідність українське законодавство передбачило ряд пільг і гарантій, пов’язаних з укладенням та розірванням трудового договору. Зокрема, до осіб з інвалідністю не застосовується випробувальний термін (ч. 3 ст. 26 КЗпП), а трудовий договір, укладений на певний термін, може бути розірвано з ініціативи працівника з інвалідністю в будь-який момент (ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України).

Залучення осіб з інвалідністю до роботи в нічний час і надурочних допускається лише за їх згодою, якщо це не суперечить медичним рекомендаціям МСЕК (частина 3 статті 12 Закону України «Про охорону праці»). За бажанням працівника може встановлюватися індивідуальний графік роботи (неповний робочий день або тиждень) і пільгові умови праці.

Для працюючих осіб з інвалідністю ІІІ групи надаються пільги щодо часу для відпочинку, а саме:

• щорічна основна відпустка на 2 дні довше звичайного (26 календарних днів);

• обов'язкове надання за їх бажанням відпустки без збереження зарплати  до 30 календарних днів на рік;

• для інвалідів війни надається додаткова відпустка зі збереженням зарплати 14 календарних днів на рік;

• можливість в перший рік роботи на підприємстві використовувати щорічні відпустки повної тривалості (за бажанням) до настання 6-місячного терміну безперервної роботи і в зручний для них час.

Якщо інвалідність перешкоджає виконанню роботи за строковим трудовим договором, працівник має право достроково припинити трудові відносини з його ініціативи.

За матеріалами інтернет- видань
Прес-служба
Черкаської обласної організації Народної Партії